Dýchejme čistý vzduch!

Realizací předkládaného projektu reaguje Sdružení obcí Hlučínska (SOH) na potřebu řešení nepříznivého stavu ovzduší v regionu i v celém Moravskoslezském kraji. Skutečnost, že MSK patří k oblastem s nejhorší kvalitou ovzduší na území ČR, je obzvláště na Hlučínsku prokazatelně způsobeno ve značné míře i chováním a samotným přístupem místních obyvatel k problematice ekologického vytápění, spalování nekvalitných tuhých paliv a s tím související separaci odpadů apod. Jelikož tedy v této oblasti na našem území evidujeme vysoký potenciál možné pozitivní změny a zlepšení celkového přístupu obyvatel k otázce životního prostředí a jelikož jen oslovením co nejširší cílové skupiny můžeme dosáhnout výsledného efektu a cíle, rozhodli jsme se pro realizaci tohoto rozsáhlého projektu, v rámci kterého si obyvatelé regionu osvojí základní environmentální principy a pravidla, seznámí se s vlivem znečištění ovzduší na jejich zdraví,  s aktuální legislativní úpravou této problematiky, povinností separace odpadů apod., což poté povede k celkovému zlepšení ekologického myšlení obyvatel. Ve výsledku by pak mělo dojít k dlouhodobému snížení stavu znečištění ovzduší, což je také cílem a předmětem celého projektu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cíle projektu dosáhneme jednak prostřednictvím uspořádání veřejných seminářů v jednotlivých obcích a městech SOH a v základních školách regionu, ale také prostřednictvím vydání informačních letáků obsahujících hlavní principy environmentálního chování a zásad. Výstupem projektu tedy bude 31 seminářů pro veřejnost a 20 seminářů pro žáky vyššího stupně základních školy regionu. Aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita a přínos projektu pro co nejširší cílovou skupinu, bude zároveň vydán informační leták o rozsahu 4 stran A5 a nákladu 30 000 ks, který bude distribuována nejen mezi účastníky seminářů, ale také do všech domácností v regionu.

Sdružení obcí Hlučínska realizuje projekt z důvodu zvýšení informovatosti, uvědomělosti a posílení občanské zodpovědnosti k environmentální problematice regionu. K realizaci projetku se Sdružení obcí Hlučínska rozhodlo především z důvodu nepříznivého stavu životního prostředí způsobeného špatným ovzduším. Jelikož lze tento stav do vysoké míry zlepšit chováním obyvatel regionu např. ve vztahu k ekologickému vytápění domů, celkovým posílením občanské uvědomělosti a zodpovědnosti v této oblasti, je série seminářů pro veřejnost a žáky ZŠ vhodným prostředkem, jak zapojit občany do této snahy, zvýšit informovanost o aktuálně naměřených údajích, představit jim možnosti, jak pozitivně ovlivnit čistotu životního prostředí apod.
Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé regionu Hlučínska, kteří se aktivně  zúčastní plánovaných seminářů v jednotlivých obcích a městech nebo ve školách. Jelikož výstupem projektu bude i odborní informační leták, která bude distribuován do všech domácností regionu, můžeme konstatovat, že projekt bude zacílen až na cca 65 000 obyvatel regionu. Přínosem pro ně bude zejména zvýšení všeobecných informací o principech ochrany životního prostřední,osvojení konkrétních nástrojů a postupů při řešení vytápění,  seznámení se s novinkami a povinnostmi v legislativě, třídění odpadů apod., což ve výsledku povede k posílení ekologického myšlení a zodpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Projekt tedy umožní prohloubení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jak na ZŠ tak přímo u obyvatel.

 

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního titulu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015.

                                                                         

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska