Galerie Červený kostel

GPS:
Adresa:
U autobusového nádraží, Hlučín 748 0
Telefon:
+420 595 043 397, + 420 775 671 811
Email:
dramaturg@kc-hlucin.cz
Web:

Evangelický kostel v Hlučíně

Evangelický kostel v Hlučíně byl postaven v roce 1862. Příprava stavby začala 11. května 1862 a základní kámen byl posvěcen 3. června 1862. V tomtéž roce dne 27. října byla na věž nasazena hlavice a vztyčen kříž. Kostel byl posvěcen a administrován z Ratiboře.

Stavební místo pro stavbu kostela a hřbitova v Hlučíně daroval  dne 13. února 1859 krajský ranhojič Werner z Dlouhé Vsi, který byl kurátorem evangelické církve na Ratibořsku. Dřevo ke stavbě kostela daroval Wilhelm Wettekamp, ředitel Rotschildových statků v Šilheřovicích. Stavbu řídil krajský přednosta Selchov, představitel ratibořského kraje. Na stavbu přispěli domácí evangelické víry, Nadace Gustava Adolfa, centrální spolek v Lipsku a Spolek panen v Ratiboři, který přispěl finančními prostředky na zhotovení oltáře.

Stavbu kostela provedl stavitel Gloger z Chuchelné, kameník Arnošt z Koblova a tesařský mistr Wanjura z Hlučína. Varhany do kostela dodala firma Otto Müller z Vratislavi a kostelní zvon darovala evangelická církev z Dortmundu.

Evangelický kostel v Hlučíně je postaven na půdorysu kříže z režného zdiva s polygonální, jehlancově zakončenou štíhlou věží v křížení střech. Kostel byl vydlážděn červenými dlaždicemi a břidlicí, má dřevěný strop otevřený do krovu s trámy zdobenými řezbou, okna z barevného skla zasazeného do olova, dřevěnou kazatelnu a dvojitý mosazný lustr s vytepanými kalichy (průměr 1,15m, 16 svíček). V roce 1898 byla na hřbitově za kostelem postavena kaple (hrobka), kde je pohřben Wilhelm Wettekamp a další členové jeho rodiny.

V roce 1938 byl kostel převeden do majetku města. Až v roce 1947 byla do kostela zavedena elektřina (práce vykonal František Avrat), postaven komín k jeho vytápění a kostel vymaloval Vilém Sněhota. V roce 1948 provedl opravu rozbitých oken místní sklenář Štěpán Gruň, v r. 1949 byly opraveny varhany a střechu kostela opravil pokrývač František Šafarčík.

V roce 1965 došlo ke zrušení hřbitova u kostela. Téhož roku zde založil kazatelskou stanici Slezské církve evangelické augsburského vyznání pastor Vladislav Santarius z Ostravy.

V letech 1964-1995 kostel užívala Českobratrská církev evangelická (za podpory Dr. Karla Paly a br. Karla Uhříka), se skupinou věřících z Bratrské jednoty baptistů a Čs. církve husitské.

Českobratrská církev evangelická, správce a uživatel kaple, předala 29. 5. 1995 objekt městu Hlučínu, protože se jí nedostávalo  finančních prostředků, potřebných k nezbytným opravám.

Dne 8. 6. 1995 prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky Evangelický kostel v Hlučíně za kulturní památku.

Od roku 1996 do roku 2001 probíhaly na kostele rozsáhlé stavební opravy ve výši necelých 6 mil. Kč financované městem za spoluúčasti státu a pod dozorem památkového ústavu.

Objekt je v současné době začleněn do Kulturního centra Hlučín a využíván především pro pořádání hudebních koncertů či výstav uměleckých děl, aktivit které odpovídají dané budově a prostoru. Vstřícným přístupem si město Hlučín zachovalo výraznou stavební památku, která bude nadále sloužit  rozvoji ducha a kulturního cítění člověka.

Udo Wanderburg

Převzato ze stránek Kulturního centra v Hlučíně
Prostory je možno pronajmout pro  akce sdružení, spolků, koncerty atp.
Kapacita je 100 osob a je k dispozici také koncertní křídlo.
Kontakt: 595 043 397

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska