Lidové písně z HLUČÍNSKA


Úvodní píseň:My Slezaci, Hlučiňaci
Bohuslavice:U Bohuslavic su tři duby, V Buslavskym poli, Roztrhana chalupa
Bolatice:Nestaraj se robko, Kobzoli malo, Samo zele, samo zele, Měla jsem galana, Mam ja suľeni
Darkovice:Naš hospodařu, V Darkovicach všichni spjum, Schodľi mi slunečko
Dolní Benešov:Čtyry tzdně přede ľnivy, Čemu šče mě ma mačičko, Vydali mačička
Hať:Tam za horami, Na huře, U sušeda sum falešne okna, Něvědľelch cestečky
Hlučín:V Opavě u Tora, Dyľ sem něbyl doma, Ma mila mačičko
Chuchelná:Hejsa, Hejsa, Češko šce mě mačičko, Dybych ja vědľela
Kobeřice:Tětka Julka, Ach něvezčiľ mě přes tu ves, U našeho ujca
Kravaře:V Kolaji voda, Měla sem galana
Píšť:Posluchajtě ludě drazi, Trubjum, hrajum i bubnuju
Rohov:Kukulka kuka, V zahradě na sadě, Ha škoda přeškoda
Strahovice:O stoji lavečka, Kolem nai chlalupečki
Vřesina:Kaj to idľeš pojeľeny, Či Vřešinšči synci
Štěpánkovice:Vojaci su odjakľiva, Rozkvitaj, rozkvitaj, Ach Boľe muj rozboľe, Ty dľedino moja 1. Čas
 2. Vračme se zasej
 3. Ja pěsnička
 4. Ente fiky karafiky
 5. Zachaza slunečko za lesy
 6. V širem poli hruška stoji
 7. Otevři se zlata brano
 8. O Mařeno krasna
 9. Svaty Juři buři
 10. Jedna šiška dvě šišky
 11. Tancujče myši
 12. En ten taje
 13. Vydala se petruška
 14. Kdyľ sem chodil do školy
 15. ©ije šije švec
 16. ©li dva chlopi
 17. Koničku hopsa hop
 18. Vyhaňajče kravy
 19. Ve struze po vodě
 20. Zahrajte mi do kolečka
 21. Na Vinnej hoře
 22. Hněvala se na mě
 23. Byla bys tak červena jako rys
 24. ©lubila mi v pivnici
 25. S Panem Bohem okenečko
 26. Co bych ja čekala
 27. Namluvaj se muj synečku
 28. Měla sem holubka
 29. Pod tym našim okenečkem
 30. Nočko nočko čmava
 31. Aľ ja pujdu na travu
 32. U sušeda na kopečku
 33. ©iva holuběnko
 34. Ta něščastna benešovska hraza
 35. Uľ jedna hodľina
 36. ČasSynku posluchaj mačičku
 37. Buč synečku buč vesely
 38. Cuľ to su za ludě
 39. Uľ mi něni luto svobody
 40. Vydala mačička
 41. Plakali mačička
 42. O nevěsto přerozkošna
 43. Něvěsta na zemi kleči
 44. Mačičečko zlata
 45. A gdo se tak oľenil
 46. Přeněščasne take ľeněni
 47. Michale Michale
 48. Stěľovala bych se
 49. Stary umřel
 50. Byla jedna selska cera
 51. A cuš to fčil za svět nastal
 52. Něščastny švec umřel
 53. To pivečko něni moje
 54. V Kochštatě ve dvoře
 55. Oma
 56. A gdyľ bylo pivo drahe
 57. V dobrym sme se zešliBohuslavice:Bohuslavice fajna veš, Stala stara baba, Četka Julka, Prešvarna dľevucho něchcu če, Kaj teľ ty Boslavske dľevuchy su
Bolatice:Maj mili mačičko, Budľe vojna, budľe
Darkovice:Vyhledala z okenečka, Uľ sem se dozvědľel, Něchoď ty mě muj synečku
Dolní Benešov:©el cestum Hanzliček, Zahrajče smutně muzikanči, O chmelu, chmelu pěkně zeleny
Ha»:Stovejče panici a šmirujče biče, Kdyľ ja budu od Kocura vandruvač
Hlučín:Ej, hej, bystra voda vylela, Nědaj Boľe dluho sluľič, Zostaň zbohem, moja mila
Hněvošice:Chtěl sem se raz přeluftvač, Stare dvacetniky
Chuchelná:A jak pujdu kole tych vrat, Čiš něbyl doma, Rozvazala se mi
Kravaře:Ach moja dľevucho něchcu če, To pivečko idľe, Ej, poznač, to poznač
Píš»:V Račibořu v jednym dumě, My mladľi mladenci, Co to tam v leše gruchlo
Rohov, Sudice:Rozmile kafejko, Včerajs byla mačičina
Strahovice:©la ©efčička ľalova», Ó slunečko, slunečko
©ilheřovice:Mařeno zla ľeno, Něsemy Mařenu, O majičku, majičku, A vy dľevuški, Na pannu Herličku, Zlota brana
Štěpánkovice - děti:Učekaj myško, učekaj, Huši volo, Aj ty ptačku, kraholačku, ®eľulenko, kaj si byla
Štěpánkovice - Srubek:Tam v Opavě na rynečku, Pojedľem, pojedľem
Třebom:Měl un svaty Juři, O, vím či ja zahradečku
Vřesina:O sluľbičko, sluľbo ma, Divča, divča poď tancovat
Starostové z Hlučínska:©el jsem večer lesem, Před sušedovym zeleny ořech
Básně Anny Malchárkové:Země zpívá, Cesty, Zpověď koně, Ráno se vyspalo, Klepe jaro, Hodiny

Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska