OP Zaměstnanost

 

Rozvoj obcí a MA21 v SOH

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007375

Realizace: 02/2018 - 01/2020

Výše dotace: 2 243 306,25 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení a podporu strategického řízení v obcích, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, což se projeví v celkovém zvýšení kvality života obyvatel členských obcí Sdružení obcí Hlučínska (SOH).

Cílem projektu je:
Hlavním cílem projektu je Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
Zpracování strategických plánů udržitelného rozvoje
Podpora rozvoje metody kvality ve veřejné správě MA21 obce Bolatice
Zavedení procesu MA21 v obcích
Realizace doprovodného školení

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- obce a jejich zaměstnanci

- veřejnost

- volení zástupci územních samosprávných celků

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska