Studenti píší

Vhodná témata pro diplomové, bakalářské a vědecké práce

 1. Sakrální stavby na Hlučínsku
 2. Významné památky na Hlučínsku (zámky, atd.)
 3. Významní architekti na Hlučínsku
 4. Osobnosti Hlučínska v minulosti i v současnosti (spisovatelé, hudební skladatelé, výtvarníci, sportovci, atd.)
 5. Lidové písně Hlučínska
 6. Pohádky, pořekadla a báje Hlučínska
 7. Tradice na Hlučínsku
 8. Hlučínsko ve fotografii dříve a dnes
 9. Vývoj jazyka na Hlučínsku
 10. Historie obcí a měst Hlučínska (i určité významné časové úseky z historie)
 11. Historie Hlučínska (i určité významné časové úseky z historie)
 12. Hydrogeologické poměry na Hlučínsku(případně i v jednotlivých obcích a městech)
 13. Eroze půdy na Hlučínsku
 14. Flóra a fauna Hlučínska
 15. Lesnictví na Hlučínsku (funkce lesa, jeho složení, kde je dostatek a nedostatek lesů)
 16. Zemědělství na Hlučínsku (osevní plochy, atd.)
 17. Kolektivizace zemědělství na Hlučínsku
 18. Biokoridory, mokřady, chráněná území apod. na Hlučínsku
 19. Řeky, jezera, rybníky, významné potoky na Hlučínsku
 20. Krizové řízení, řešení mimořádných událostí
 21. Ekonomika malých obcí a větších měst (chyby v rozpočtech, výhody, nevýhody menších či větších územních celků)
 22. Podnikání na Hlučínsku
 23. Tradiční řemesla na Hlučínsku
 24. Historický vývoj nezaměstnanosti na Hlučínsku v návaznosti na světové krize, vznik a zánik firem na Hlučínsku, Opavsku, Ostravsku
 25. Turistický ruch na Hlučínsku (nedostatky, příležitosti, sportovní aktivity,...)
 26. Dopravní dostupnost průmyslových oblastí, regionu Hlučínska
 27. Čistota ovzduší, vod na Hlučínsku
 28. Jak EU (dotace EU) napomáhá rozvoji Hlučínska (obcím a podnikatelům)
 29. Dopad podnikání na Hlučínsku z pohledu životního prostředí (štěrkovny, pískovny, průmyslové zóny, zemědělství, atd).
 30. Zmapování podpor ze strany EU a státu firmám na Hlučínsku a zjištění, zda tyto podpory napomáhají rozvoji firem (i směrem k exportu)
 31. Nemoci obyvatel Hlučínska a jejich možné příčiny
 32. Historie hornictví na Hlučínsku, dopad vývoje hornictví na Hlučínsko, na místní obyvatelstvo
 33. Vývoj dopravní obslužnosti na Hlučínsku
 34. Inventarizace dřevin a zhodnocení dendrologického potenciálu v zámeckém parku v Kravařích

 

Soubory ke stažení

FPF_DP_15_Aktivity pro detske ctenare_Stepanikova Jana.pdf Aktivity pro dětské čtenáře v knihovnách Sdružení obcí Hlučínska - Jana Štěpáníková 3342 kB
dp.pdf Analýza bydlení seniorů na Hlučínska a vize mladé generace o bydlení ve stáří - Bc. Ondřej Teichmann 3731 kB
11-8.PDF FOLKLORISTICKÁ ČINNOST NA HLUČÍNSKU Z HISTORICKÉHO POHLEDU - Bc. Jitka Hoňková 228 kB
11-9.PDF Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století - Bc. Jitka Hoňková 4453 kB
11-1.PDF Jak se žije na Hlučínsku - Kateřina Malchárková 1374 kB
11-4.PDF Možnosti a bariéry rozvoje mikroregionu Hlučínsko - Bc. Lucie Kožaná 2326 kB
11-5.PDF Sakrální stavby na Hlučínsku – postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu - Anna Slaninová 7686 kB
11-6.PDF Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální rozvoj - David Adamec 3190 kB
11-10.PDF Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole 4076 kB
11-2.PDF Veřejná správa na Hučínsku - Ivo MLUDEK 86 kB
Volný čas v Kravařích - Martina Řeháčková.pdf Volný čas v Kravařích - Martina Řeháčková 886 kB
11-7.PDF Využití marketingových nástrojů na podporu návštěvnosti světských památek na Hlučínska - Lenka Václavíková 2324 kB
11-3.PDF Zámek v Kravařích - Jana Nevřelová 5287 kB
QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska