Projekty spolufinancované z Norských fondů

 

 

 

Výměnou zkušeností k posílení bilaterální spolupráce Hlučínsko - Norsko

 

 

 

Cíle:

  •  výměna, sdílení a získání nových zkušeností a příkladů „dobré praxe“ v jednotlivých oblastech rozvoje venkova, a to především z oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, cestovního ruchu, spolupráce s místními podnikateli, podpory podnikání a také nabytí nových nápadů a inspirací při přípravě projektů a strategických plánů na obnovu a rozvoj měst a obcí SOH, které pak budou moci být aplikovány do praxe;
  • navázání a prohloubení bilaterální spolupráce mezi SOH a představiteli norské samosprávy, případně mezi vybranými městy z obou regionů tak, aby byla zajištěna spolupráce a případná výměna zkušeností v různých aspektech  i do budoucna.

V rámci projektu byl uspořádán pětidenní vzdělávací zájezd pro 30 zástupců z řad starostů, místostarostů, případně dalších představitelů místních samospráv do Norska.

Do programu zájezdu byly zařazeny semináře, konzultace, prezentace a besedy se starosty a dalšími představiteli norské samosprávy uvedených měst, které byly zaměřeny hlavně na oblast veřejného zdraví - výměny a nabytí nových zkušeností co se týká preventivních programů péče o zdraví, úloze samospráv v této oblasti, přípravě vzdělávacích programů a přednášek pro občany a veřejnost, děti ve školách apod. zacílených na oblast veřejného zdraví, prevenci atd.

Dalším hlavním tématem seminářů bylo téma životního prostředí a jeho ochrany, nakládání s odpady, biodiverzita, výměna a nabytí nových zkušeností v oblasti spolupráce při výsadbě stromů, obnově studánek, budování remízek, ekokoridorů, biokoridorů, práci s erozí, zachycování vody v krajině apod. a další témata jako doprava, zkušenosti s řízením samospráv, spolupráce s podnikateli aj.

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska