Projekty spolufinancované Ministerstvem kultury

 

Hlučínsko na pohlednicích

 

Oblast podpory: Regionální kulturní tradice v České republice na rok 2020

Program: Kulturní aktivity

 

Předmětem projektu je tvorba tištěné publikace "Hlučínsko na pohlednicích", která bude vydána v rámci významného výročí vzniku regionu, tedy 100. výročí jeho připojení k Československu. Počátkem jeho formování je rok 1920, kdy byla tato původně jižní část německého okresu Ratiboř přičleněna k Československu se svými tehdy 36 obcemi.
A právě představení těchto obcí formou prezentace jejich dobových pohlednic, jež budou doplněny doprovodnými texty a výřezy dobových map, chce nejen potěšit sběratele, ale především přiblíží čtenáři historickou podobu a dějin obcí tohoto nevšedního regionu a přispěje k dosud přetrvávající regionální soudržnosti.
Projekt bude realizován ve spolupráci Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s Muzeem Hlučínska.
Výstupem projektu bude vydání 1500 ks publikace "Hlučínsko na pohlednicích".

 

Cíle projektu:

- podpořit kulturní a historické povědomí o regionu Hlučínska;

- připomenout historickou podobu a dějiny obcí v regionu Hlučínska.

 

Cílová skupina:

- široká veřejnost zahrnující minimálně obyvatele regionu Hlučínska (cca 80 000), kterým publikace zajímavou a názornou formou přiblíží historickou podobu a dějiny obcí tohoto nevšedního regionu;

- odborná veřejnost věnující se dějinám umění, architektuře, historickému urbanismu, krajinné archeologii aj.

 

Plánovaný rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 495 000 Kč

Dotace z Ministerstva kultury: 235 000 Kč

 

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska