Projekty spolufinancované ze Státního fondu životního prostředí

 

                        

 

Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prioritní oblast: 6 - Environmentální prevence

Podoblast podpory: 6. 1 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova

                                6. 1. B - Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

                                6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví

Projekt "Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?" je projekt cílený na lektory, pedagogy a všechny poskytovatele EVVO v obcích a městech Sdružení obcí Hlučínska (SOH). Klade si za cíl analýzu současného stavu terénní výuky EVVO na Hlučínsku a následné rozvíjení metodického zázemí - tvorbu moderní metodiky (metodických materiálů), kterou by v praxi a přímo v terénu mohli adekvátně využívat všichni poskytovatelé EVVO.

 

Cíle projektu:

- zvýšit kompetence a dovednosti cílových skupin (poskytovatelů EVVO, lektorů a pedagogů) v našem regionu Hlučínska formou seminářů s workshopy na vhodných lokalitách v terénu;

- posunout teoretickou výuku EVVO z interiéru do přírody na modelové lokality v regionu Hlučínska v dosahu instituci poskytujících EVVO;

- nabídnout poskytovatelům EVVO interpretovat témata příjemcům EVVO v kontextu regionu;

- vytvořit vhodnou moderní a komplexní metodiku výuky EVVO na lokální úrovni a zlepšit podmínky pro její realizaci, respektive zvýšit kvalitu stávající výuky formou rozšíření metodického zázemí;

- uplatnit jako součást nového metodického materiálu evaluační mechanizmus, na základě kterého budou moci poskytovatelé EVVO programů ověřit dopad lekcí na cílové skupiny (ověřování dopadů EVVO);

- připravit seminář s workshopy a metodický materiál "šitý na míru" pro terénní programy v okolí každé instituce poskytující EVVO na Hlučínsku posílit tak lokální patriotismus příjemců i poskytovatelů EVVO, který je nezbytný k tvorbě pozitivního vztahu ke svému okolí;

- podpořit vzdělávací a osvětový potenciál ve prospěch jak udržení a zkvalitnění, služeb poskytovatelů EVVO (školy, instituce atd.) - tato činnost a vyvíjené aktivity jsou nedílnou součástí celospolečenského dění a budoucí angažovanosti příjemců EVVO.

 

Plánované výstupy projektu:

- podrobná analýza EVVO na školách (1. a 2. stupeň) a lokálních míst pro výuku EVVO;

- workshop k evaluaci současného stavu EVVO;

- 5 workshopů (téma: Geologie, Vodní krajina, Lesní krajina, Sídelní krajina, Zemědělská krajina);

- 2 sady metodik (1. a 2. stupeň ZŠ), mapa a CD

- Závěrečná konference

 

Plánovaný rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 1 053 775 Kč

Dotace: 843 020 Kč

 

Realizace projektu: 01/2017 - 12/2018

 

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska