Informace k přípravě přeložky komunikace I/56

Starostové a starostky obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska se dlouhodobě snaží prosadit výstavbu přeložky I/56 a vyřešit tak téměř neúnosnou dopravní situaci v obcích a městech ležících na trase této komunikace.

V červnu 2021 byla dokončena Technická studie „I/56 Opava - Ostrava". Ta bude dle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Radka Mátla, předána Státnímu fondu dopravní infrastruktury k oponentnímu posudku a bude rovněž zadán bezpečnostní audit. Po zhotovení těchto 2 posudků bude technická studie předložena Centrální komisi Ministerstva dopravy. Po jejím schválení by měly být zahájeny práce na studii posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Po vydání závazného stanoviska EIA by měly být Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Správou Ostrava zpracovány záměry projektů pro jednotlivé úseky stavby, které pak budou opět předloženy Centrální komisi Ministerstva dopravy. Po schválení projektových záměrů bude moci být zahájena vlastní příprava jednotlivých úseků stavby přeložky I/56. Dle sdělení ŘSD ČR se chtějí v 1. fázi zaměřit na výstavbu nového mostu přes řeku Odru.

Přikládáme situační výkres a upozorňujeme, že se jedná pouze o vyhledávací studii, která bude ještě dále projednávána. 

 

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska