Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska

Název programu: Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

Opatření: III.1.3.1. - Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky

FICHE: 5 - Nejen na koňském hřbetě je ráj světa

Předmětem projektu "Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska" bylo vytvoření naučné stezky po památných místech Hlučínska. Naučná stezka prochází 25 městy a obcemi Hlučínska a její celková délka činí 96,4 km.

Realizace projektu představuje návrh, vytvoření a instalaci 64 ks informačních tabulí v místech, které jsou v dané lokalitě a obci nějakým způsobem zajímavá. Zaměření projektu nebylo jednostranné, ale naopak jeho cílem bylo návštěvníkům a turistům představit zajímavosti, které se nacházejí v tomto krásném regionu Hlučínska. Zároveň bylo také cílem zejména mladým občanům regionu Hlučínska připomenout a poukázat na zajímavá a výjimečná místa a zvláštnosti, která se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti, a která se vytrácejí z paměti.

Naučná stezka tak prostřednictvím informačních tabulí prezentuje přírodní zajímavosti, kulturní památky, místní historii, tradice, legendy a pověsti, vzdělává o krajině domova, a zároveň prezentuje drobné turistické cíle regionu.

Nedílnou součástí byla také prezentace propagace celé naučné trasy veřejnosti prostřednictvím vydání informačních letáků k projektu (v příloze), který obsahuje mapu celé naučné stezky a popis jednotlivých cílů. Tento materiál byl distribuován prostřednictvím informačních center, knihoven, obecních úřadů, prostřednictvím internetu, apod. tak, aby se celé snažení a výsledek projektu dostal do nejširšího povědomí veřejnosti a cílových skupin.

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR

  

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska