Partnerstvím k propagaci regionu

CZ.3.22/3.3.04/12.02962

Projekt volně navazuje na projekt s názvem „Partnerstvím k poznávání regionu“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/11.02632 a projekt s názvem „Na kole bez hranic“. reg. č. CZ.3.22/3.3.04/11.02633, jejichž obsahem bylo zejména vydání společných propagačních materiálů regionu Hlučínska a polských gmin Kietrz, Krzanowice, Kryzanowice a který je realizován v období 2011 – 2012.

Cílem projektu je využít tyto vydané společné propagační materiály a s jejich pomocí přiblížit a prezentovat tento přeshraniční region co nejširšímu okruhu cílových skupin v cestovních ruchu, informovat je o existenci našeho regionu, přiblížit jim historii, zajímavosti, ale také motivovat k návštěvě našeho regionu prezentací a nabídkou nejzajímavějších destinací cestovního ruchu.

Realizace projektu se bude skládat ze dvou hlavních aktivit:

  1. Příprava a zpracování společného propagačního filmu
    Pro účely co nejefektivnějšího způsobu rychlé prezentace a seznámení cílových skupin s našim regionem na mezinárodních výstavách, bude v rámci projektu zpracován společný dokumentární a propagační film o regionu Hlučínska a polských gmin Kietrz, Krzanowice a Kryzanowice v délce cca 30 minut. Film bude obsahovat informace o společné historii, ale zejména zajímavosti a destinace cestovního ruchu, zvláštnosti a tradice regionu apod. Film bude zpracován ve 4 jazykových mutacích (CZ, PL, DE, EN) a bude využit nejen k samotné prezentaci na stánku při účasti na výstavách cestovního ruchu, ale bude také distribuován do každé obce, informačního centra a školy v regionu. Bude vydáno celkem 500 ks DVD s tímto filmem.
  2. Společná účast na 2 výstavách cestovního ruchu v Brně a v Katowicích
    Stěžejní aktivitou projektu je účast a prezentace česko-polského regionu na nejvýznamnějším českém veletrhu cestovního ruchu Go-Regiontour v Brně a nejvýznamnějším polském veletrhu cestovního ruchu GLOB v Katowicích. Na těchto veletrzích budou veřejnosti na společném výstavním stánku prezentovány nejen samotní partneři (Hlučínsko a 3 poslké gminy), ale zejména všechny vydané společné propagační materiály. Významnou součást prezentace bude tvořit projekce společného propagačního a dokumentárního filmu, který bude velkoplošně prezentován v nekonečné smyčce ve všech jazykových mutacích. Součástí této aktivity bude také návštěva zástupců partnerů na obou těchto veletrzích.

 Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

         

 

                           

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska