Výměnou zkušeností ke zkvalitnění života na Hlučínsku

Identifikační číslo EDS: 117D815002411

POPIS PROJEKTU:

Záměrem projektu bylo uspořádání vzdělávacího zájezdu zástupců SOH do Bavorska v Německu, jehož cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v jednotlivých oblastech rozvoje venkova, a to především v otázkách dopravy, cestovního ruchu, životního prostředí, spolupráce s místními podnikateli, podpora podnikání apod.

Šestidenního vzdělávacího zájezdu ve dnech 10. - 15. 6. 2013 se zúčastnilo 46 osob z řad starostů, místostarostů a dalších představitelů místních samospráv a organizací zabývajících se výše uvedenou problematikou. Cílovými místy zájezdu bylo města Mnichov a dále oblast Bavorska s městy Bernried, Benediktbeuern a Bad Aibling.

V rámci programu se účastníci setkali např. s panem Andreasem Schulzem v Mnichově, vedoucím oddělení plánování Bavorské železniční společnosti (Bayeriche Eisenbahngesellschaft mbH), který je seznámil a informoval o možnostech a využití vlakové dopravy pro turistický ruch, cestování do zaměstnání, škol apod., stejně jako s celkovou organizací a řešením vlakové dopravy v Bavorsku, napojení železniční sítě na systém cyklostezek, autobusové i osobní dopravy.

Součástí programu byly dále návštěvy, konzultace a besedy se starosty a dalšími představiteli místní samosprávy ve městech Bernried, Benediktbeuern a Bad Aibling, kde se účastníci seznámili s řešením problematiky jako je doprava, podpora podnikání, spolupráce s místními podnikateli, rozvoj cestovního ruchu, nakládání s odpady, péče o životní prostředí, zkušenosti s řízením samospráv atd.

CÍLE PROJEKTU:

Primárním cílem projektu byla výměna a získání nových zkušeností a příkladů „dobré praxe“ v rámci obnovy a rozvoje venkova, a to především z oblasti dopravy, životního prostředí, spolupráce s místními podnikateli, podpora podnikání aj.

Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím realizace šestidenního vzdělávacího a poznávacího zájezdu představitelů SOH do německé spolkové země Bavorsko, kde bylo účastníkům prostřednictvím pana Schulze (viz výše) podrobně představeno řešení vlakové dopravy v Bavorsku, včetně její koordinace a napojení na cyklostezky a celkové využití pro turistický ruch.

Díky návštěvě a konzultacemi se starosty měst Bernried, Benediktbeuern a Bad Aibling se účastníci seznámili s některými projekty zaměřenými na další výše uvedené oblasti.

Sekundárním cílem bude rozvoj a zkvalitnění života na Hlučínsku díky nově získaným zkušenostem a výměnou „dobré praxe“ ve spolupráci s německými kolegy.

                          

                    

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska